Mun. Comrat, str. Lenin, f/n - Complex de construcții cu teren

B.C. Unibank S.A., în proces de lichidare, organizează la data de 07 iulie 2020 pe adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vînzarea prin licitaţie cu strigare: la ora 10:30, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, f/n, constituit din complexul de construcţii - clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.05, suprafaţa la sol – 1 197,0 m.p.; suprafaţa interioară – 1 120,8 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.08, suprafaţa la sol – 78,2 m.p., suprafaţa interioară – 77,3 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.17, suprafaţa la sol – 160,0 m.p., suprafaţa interioara – 512,0 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.21, suprafaţa la sol – 669,0 m.p., suprafaţa interioară – 623,5 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.084, suprafaţa – 1,0804 ha, destinaţie - pentru construcţii). Preţul de pornire este stabilit în mărime de 245 972.00 lei, inclusiv TVA. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 06 iulie 2020, ora 16.00. Pasul licitaţiei constituie 5% din preţul de pornire. Acontul, ce urmează obligatoriu să fie transferat, constituie 10% din preţul de pornire. Plata pentru deservirea participantului licitaţiei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; contul bancar MD55NB000000000035262856, BC UNIBANK S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X. Informaţii suplimentare la tel: .022-253-855; 022-253-801. Modelul cererii de participare la licitaţie şi documentele necesare pentru prezentare, le puteţi găsi pe saitul oficial al băncii (www.unibank.md).

Характеристики

  • Тип помещения Производственное
  • Общая площадь 1 197 м²
отправлено