Servicii contabilitate

Oferim servicii de evidență contabilitate (graficul fexibil) în diferite domenii de activitate: - restabilirea evidenței contabile; - pregătiri de control fiscal; - întocmirea și prezentarea tuturor rapoartelor și declarațiilor obligatorii; - servicii în soluționarea litigiilor economice. Serviciile pot fi prestate și prin intermediul întreprinderii care prestează servicii de contabilitate

Caracteristici principale

  • Tip Contabilitate
trimisă