Срок размещения объявления истёк. Также, возможно, оно было скрыто или удалено пользователем.

57 % din construcție r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.

B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 03.06.2020, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei cu strigare de vînzare a următoarelor bunuri: – 57 % din construcţie cu suprafaţa la sol 344,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 418,3 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chişiniovscaia. Preţul iniţial – 31 195 lei. Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Datele bancare: beneficiar: B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 02.06.2020, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md. http://bancasociala.md/news/2020-05-15-0

Характеристики

  • Тип помещения Торговое
  • Общая площадь 418 м²