Срок размещения объявления истёк. Также, возможно, оно было скрыто или удалено пользователем.

19,47% din încăpere subsolului, or. Ungheni, str. Națională,17

B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 03.06.2020, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei cu strigare de vînzare a următoarelor bunuri: – 19,47% din încăpere subsolului cu suprafaţa 826,6 m.p. cu nr.cadastral 9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Naţională,17. Preţul iniţial – 181 152 lei. Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Datele bancare: beneficiar: B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 02.06.2020, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. BANCA SOCIALĂ S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md. http://bancasociala.md/news/2020-05-15-0

Характеристики

  • Тип помещения Универсальное
  • Общая площадь 152 м²