Colectarea datoriilor - rapid si sigur! Сбор долгов - быстро и надёжно!

Companie de colectare a datoriilor, cu o echipa formata din Avocati, Juristi, Colectori etc., cu experienta in domeniu mai bine de 10 ani, va propune serviciile de colectare a datoriilor: 1. Etapa extrajudiciară: - Negocieri indirecte (apeluri telefonice); - Transmiterea somaţiilor (pretenţiilor) în adresa debitorului; - Negocieri directe (la sediul/domiciliul debitorului); - Colectarea informaţiei despre debitor şi proprietatea acestuia; - Utilizarea instrumentelor psihologice de presiune asupra debitorului. 2. Etapa judiciară: - Pregătirea şi depunerea acţiunii în instanţa de judecată; - Reprezentarea intereselor la examinarea acţiunii în instanţele de judecată de orice rang; - Primirea şi depunerea documentului executoriu spre executare; - Organizarea şi participarea în procedura de executare silită. Compania primeşte actele corespunzătoare la orice etapă. Oferim confidentialitate! Date de Contact: Telefon: 068 355 011 Viber: https://msng.link/o/?37368355011=vi WhatsApp: https://msng.link/o/?37368355011=wa Компания по взысканию долгов, с командой адвокатов, юристов, коллекторов и т. д., с более чем 10-летним опытом работы в этой области, предлагает услуги по взысканию долгов: 1. Внесудебный этап: - непрямые переговоры (телефонные звонки); - отправка повесток (претензий) к должнику; - прямые переговоры (в штаб-квартире должника / по месту жительства); - сбор информации о должнике и его имуществе; - использование психологических инструментов для давления на должника. 2. Судебный этап: - подготовка и подача иска в суд; - представление интересов при рассмотрении иска в судах любого ранга; - получение и сдача исполнительного документа на исполнение; - организация и участие в исполнительной процедуре. Компания получает соответствующие документы на любом этапе. Мы предлагаем конфиденциальность! Телефон: 068 355 011 Viber: https://msng.link/o/?37368355011=vi WhatsApp: https://msng.link/o/?37368355011=wa

Основные характеристики

  • Тип Правовые
отправлено