Траншеекапатель / săpător de șanțuri

Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 1
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 2
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 3
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 4
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 5
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 6
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 7
Траншеекапатель / săpător de șanțuri фото 8
Предлагаем в аренду Траншеекапатель на базе трактора МТЗ, все виды траншей разрабатываются при помощи – Траншеекапателя ЭЦУ-150. Опытный машинист. Работаем как в Кишиневе, так и по всей Молдове. Оплата возможна как наличным, так и безналичным способом. Основные технические характеристики: Модель траншеекопателя ЭЦУ-150 Летний рабочий орган цепной скребковый Ширина копания/реза, мм 210 Максимальная глубина копания, м 1,6 Виды траншей : 1.Траншеи для прокладки кабелей электропередачи. 2.Траншеи для прокладки сетей связи. 3.Траншеи для капельного-орошения. 4.Траншеи для труб газо-водопроводных и канализационных. Экскаватор траншейный МТЗ ЭЦУ-150 ГР обладает следующими преимуществами: - высокая производительность; - многофункциональность; - легкость управления; - экскаватор применяется на грунтах различных категорий, в том числе на твердых и мерзлых. а так же предлагаем работы по электромонтажу любой сложности : Монтаж уличного освещения, Монтаж внутреннего освещения, Монтаж силовых и сигнальных кабельных линий, Монтаж подстанций (16kVA-1000kVA), Прокладка кабеля, Робота в сетях с напряжением 0,4кВ-10кВ Проектирование c строгим следованием нормативным актам, Составление смет, - Гарантия эксплуатационной безопасности и долгого срока. Email: alfaelectrogrup@mail.ru Oferim pentru arenda săpător de șanțuri bazat pe tractor MTZ, toate tipurile de tranșee sunt executate cu ajutorul - Tractorului ATU-150. Un șofer de tren experimentat. Lucrăm atât în Chișinău, cât și în toată Moldova. Plata este posibilă atât în numerar, cât și prin transfer Principalele caracteristici tehnice: Săpător de șanț model ATU-150 Instrument cu lanț de răzuire de vară Lățime de săpare / tăiere, la 210 mm Adâncimea maximă de săpare, m 1,6 Tipuri de tranșee: 1. Șanțuri pentru așezarea cablurilor de alimentare. 2. Șanțuri pentru așezarea rețelelor de telecomunicații 3. Șanțuri pentru irigare prin picurare. 4. Șanțuri pentru conducte de alimentare cu apă-gaze și canalizare. Excavatorul de șanț MTZ ATU-150 GR are următoarele avantaje: - performanta ridicata; - multifuncționalitate; - ușurință în gestionare, - excavatorul este utilizat pe soluri de diferite categorii, inclusiv pe cele dure și înghețate oferim, de asemenea, lucrări electrice de orice complexitate: Iluminarea stradală și interioră, Instalarea cablurilor de forță și de semnal, Pozarea cablurilor in tranșee, Instalarea substațiilor (16kVA-1000kVA) Lucru în rețele cu o tensiune de 0,4 kV-10 kV, Proiectare cu respectarea strictă a reglementărilor, Bugetare (Elaborarea devizul de cheltuieli) -Garanția siguranței în exploatare. Email: alfaelectrogrup@mail.ru

Основные характеристики

отправлено