Menţiune divorţ,deces! Transcrieri ro, căsătorie, naştere - de la 40 euro

Menţiune de Divorţ / de Deces - Termen: 3-3,5 Luni; Accesati: https://roinform.md/#mentiuni Transcrierea Actelor de Stare Civilă după Jurământ: - Certificat de Naştere / de Căsătorie - Termen: 2-3 Luni; - Rectificări în Acte (Corectări) - Termen: 1-1,5 Luni; - Duplicate – Termen: 10-15 zile; - Traduceri şi Apostilare Acte – Termen: 5-7 zile; - Echivalare diploma - 1-1,5 Luni; APOI, vă ajutăm cu perfectarea: - Buletinului Român - valabil pe 10 ani cu domiciliul în România – Termen: 20 - 45 zile - Paşaport Român - valabil 10 ani - Permis de Conducere Român - valabil 10 ani – Termen: 35 zile - Permis Professional... - Alocaţii, îndemnizaţii pentru copii!

Основные характеристики

  • Тип Документация
отправлено