Evaluare pentru tutela-curatela

Compania DIVERS IMOBIL va propune servicii de evaluare calificata a tuturor tipurilor de bunuri imobile si mobile pentru urmatoarele scopuri: *Pentru inregistrarea in contabilitate si in raportarea financiare *Gaj, ipoteca *Tutela-curatela *Introducerea in capitalul statutar (social) *Notar (mostenire, donatie) *Cu scop informativ (vanzare, cumparare) *Raportare financiara-contabila (introducerea in bilantul contabil al companiei) *Asigurare *Arenda, leasing *Privatizare *Confiscare *Lichidare *Determinarea cotei-parti din imobil *Soluționarea litigiilor de proprietate *Concesiune comerciala etc... Prestam serviciile noastre in toate regiunele Republicii Moldova ! Cele mai accesibile preturi ! ____________________________________________________________________________________ Компаниа ДИВЕРС ИМОБИЛ предоставляет услуги по оценки недвижимого и движимого имущества для следуюших целеи: ** Для регистрации в бухгалтерском учете и финансовой отчетности *Залог *Опека, кураторство *Внесение имущества в уставной капитал *Передача прав собственности *Определение доли имущественных прав *Финансово-бухгалтерская отчетность (внесение в баланс компании) *Страхование *Возмещение ущерба *Раздел, наследство, дарение *Купля-продажа, мена *Аренда, лизинг *Приватизация *Конфискация *Ликвидация *Разрешение имущественных споров *Коммерческая концессия и другие... Предоставляем наше услуги во все регионы Р. Молдова без ограничений !

Подкатегория

отправлено