Anunțul este expirat, șters sau ascuns de către utilizator.

Modulul Organizații non-profit (ONP) + Сontabilizare 4.0 o soluție pe baza 1C: Întreprindere 8

Modulul "Organizații non-profit" (https://cont.md/solutions/non-profit-organization/?utm_source=999-md&utm_campaign=non-profit-organization&utm_term=ro) este o soluție completă dezvoltată pe baza platformelor 1C: Întreprindere 8 și Contabilizare 4.0 (https://cont.md/contabilizare-4-0/?utm_source=999-md&utm_campaign=non-profit-organization&utm_term=ro) pentru a facilita evidența contabilă în cadrul organizațiilor non-profit (ONP). Obiectivele principale sunt automatizarea proceselor de afaceri în ONP-uri, dezvoltarea unui sistem care să asigure randamentul și eficiența maximă a proiectelor vizate și contabilitatea separată pe tipuri de activități și surse de finanțare. CONTABILIZARE 4.0 ONP SOLUȚIONEAZĂ CONSECUTIV URMĂTOARELE SARCINI: - Creează un mediu de informație unificat pentru întreprinderi. - Automatizarea procesului de evidență contabilă, fiscală și de gestiune - Oferă rapoarte financiare operaționale și de management în timp real - Limitează accesul utilizatorilor la informații în conformitate cu drepturile de acces selectate. Implementarea sistemului ERP vă permite să combinați baze de date din diferite departamente (departamente de contabilitate, depozitare, producție) într-un singur sistem informatic Rezultatul este minimizarea reintroducerii informațiilor și economisirea resurselor de muncă. PRINCIPALELE OPORTUNITĂȚI FUNCȚIONALE ALE MODULULUI ONP детали http://bit.ly/2WoOPWS Configurația ONP Contabilizare 4.0 are următoarele secțiuni: Proiecte și surse de finanțare. Buget - Proiecte și surse de finanțare - Bugetarea - Obținerea de fonduri specifice sub formă de numerar - Finanțare orientată sub formă de active curente În sistem, proiectele sunt considerate ca subdiviziuni, adică ca centre de acumulare a costurilor și, de asemenea, în contextul unor surse de finanțare specifice Tipuri de finanțare - Finanțarea țintă - Donație - Auto-finanțare - Asistență umanitară

Caracteristici principale

  • Tip Contabilitate