Servicii de contabilitate

1ccontabil
23 sept. 2019, 9:36
Ofer
229 (astăzi 1)
abonare
reclamațiе
* Răspundem contractual pentru corectitudinea întocmirii și prezentarea la timp a dărilor de seamă, rapoartelor și situațiilor financiare. * Ne asumăm răspunderea materială pentru plata amenzilor și penalităților în cazul neprezentării la timp a dărilor de seamă, rapoartelor și situațiilor financiare. * Ne asumăm interacțiunile și reprezentarea în fața organelor de control.

Caracteristici principale

  • Tip Contabilitate
trimisă