Credite cu gaj auto

Credite cu gaj auto, fara deposedare !!! '' CREDITE CU GAJ AUTO - AMANET AUTO '' MASINA RAMINE LA STAPIN - FARA DEPOSEDARE !!! Procentul de la 3% lunare, in dependenta de : 1. Masina, 2. Starea Masinii, 3. Suma Imprumutului 4. pe cit Timp. Masina se gajeaza oficial notarial, masina ramine in posesia stapinului. Numai pe numere MD. PE PROCURA NU FACEM --- NUMAI CU PROPRIETARUL !
trimisă